Teksten voor een persbericht

NIEUWSWAARDE OVERBRENGEN EN DE DUNNE LIJN BEWANDELEN TUSSEN OPSCHEPPEN EN TROTS

EEN PERSBERICHT SCHRIJVEN

 

Wat is een persbericht?

Een persbericht is een aankondiging van een nieuwsfeit. Voor ondernemers en organisaties een ideale mogelijkheid om free-publicity te generen. Echter zonder nieuwswaarde geen persbericht. Dan gaat het om een reclame uiting. Als dat er te dik bovenop ligt blijft het persbericht bij redacties en journalisten op de plank liggen. Dus hoe schrijf je nou een goed persbericht dat geplaatst wordt?

 

Grootste fouten bij opstellen van persbericht

 • Geen nieuwswaarde vermelden
 • Belangrijkste informatie aan het eind
 • Uitweiden en wollig taalgebruik of teveel jargon
 • Steeds dezelfde woorden gebruiken
 • Passieve schrijfstijl en verleden tijd gebruiken

 

Zelf doen of laten schrijven?

Logischerwijs is mijn mening dat je het beste een tekstschrijver kan inhuren om je persbericht te schrijven. Zo weet je zeker dat je een helder stuk hebt dat aan alle geschreven en ongeschreven regels voldoet. Bovendien heb je een goed document in handen om op vele manieren te gebruiken en te verspreiden via de jou ter beschikking staande media. Tip: maak een perslijst per doelgroep. Daarbij kost een treffend en aansprekend persbericht schrijven tijd, tijd die jij veel beter kan besteden.

 

Hoe schrijf ik een persbericht?

Ik begin altijd met de belangrijkste informatie eerst, de nieuwswaarde van jouw aankondiging. Maak het journalisten en redacties zo makkelijk mogelijk en hanteer een overzichtelijke lay-out. Hieronder zie je een overzicht van tips en uitgangspunten die ik bij het schrijven van een persbericht als basis in mijn achterhoofd houdt.

 

Uitgangspunten persbericht

 • Actualiteit
 • Nieuwswaarde
 • Doelgroep

 

Lay-out Persbericht

 • Persbericht: -datum van publicatie–
 • Kop: In één zin de boodschap van het bericht (richtlijn is 3 van de 5 w’s).
 • Onderkop: Ter verduidelijking van de kop.
 • Intro, ook wel de lead: Kort en bondig (30-50 woorden) de belangrijkste informatie. Wie, wat, waar, wanneer, waarom.
 • Uitwerking: Nogmaals het nieuwsfeit. Meer toelichting en achtergrondinformatie in de juiste context.
 • Noot voor de reactie: Hier is de plek om journalist en redacteur te informeren over contactpersonen, het bedrijf en activiteiten.
 • Bijlagen: Rapporten of resultaten van enquête en dergelijke die nieuwsfeit ondersteunen of grafische hulpmiddelen.

 

Tips

 • Zie het persbericht als een piramide: Belangrijkste informatie zit in de top en naar beneden in de tekst voeg je meer details toe. Zo kan een redacteur of journalist naar gelang de ruimte in het nieuwsmedium – zonder verlies van waardevolle informatie en te veel eigen herschrijf werk – je persbericht inkorten en plaatsen.
 • Wie is je doelgroep: Naast de journalist of redacteur, die je verleidt tot plaatsing van het bericht, is er nog een doelgroep. De eindlezer. De groep die je wil aanzetten tot of informeren over je nieuwsfeit.
 • Wees creatief met tekst: Vervang veel of vaak voorkomende woorden door aansprekende alternatieven.
 • Schrijf actief: vermijd woorden als kunnen en worden en gebruik korte zinnen. Schrijf in de tegenwoordige tijd, het nieuwsfeit gebeurt immers nu!
 • Quotes: Maak het zakelijke verhaal persoonlijker met quotes van betrokken personen.
 • Externe expert: Uitspraken van een expert buiten de organisatie geven het bericht dan juist weer objectieve waarde.
 • Kort en bondig: Persberichten zijn gemiddeld rond de 300 a 400 woorden of max 1 A4. Schrap alle overbodige en dubbele informatie. Kijk of laat iemand kritisch naar je tekst kijken.

 

Voordelen persbericht

 • Free-publicity
 • Meerdere doelgroepen aanspreken
 • Meerdere media (on- en offline) aanspreken
 • Makkelijk document om te verspreiden zowel on- en offline
 • Links genereren naar company website
 • Gebruiken voor eigen blog of nieuwsbrief

DE VOORDELEN VAN EEN TEKSTSCHRIJVER

 • schrijft unieke teksten
 • als neutrale 3e persoon
 • doelgroepgericht geschreven
 • elimineert jargon en wolligheid
 • consistente schrijfwijze
 • eenduidige tone-of-voice
 • zoekwoorden in de tekst verwerkt
 • hogere ranking in zoekmachines
 • extra paar handen
 • leesbare tekst die multi inzetbaar is

Wil je een persbericht?

Ik wil tekst voor mijn

om

Ik heb al tekst

5 + 11 =